FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATÓ

 Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a  Községi Önkormányzat a  szociális ellátások keretében Tanszer - Tankönyv beszerzéshez támogatást nyújt oktatási intézményben tanuló gyermekek beiskolázásához!

 A támogatási igények iránti kérelemhez szükséges nyomtatvány beszerezhető és érdeklődni az Önkormányzat titkárságán, (vagy letölthető a honlapunkról azaz: tiszajeno.hu - letölthető nyomtatványok - kérelem települési támogatásra).

 A nyomtatványhoz szükséges csatolni:

- a jövedelemről szóló igazolást

    - nyugdíjszerű ellátásnál; a Nyugdíjfolyósító  Igazgatóság ez évi igazolása,   nyugdíjszelvény,

    - munkaviszonyban állóknál, a kérelem benyújtását megelőző hó nettó havi jövedelméről szóló igazolás,

    - gyermektartás díj és egyéb jövedelemről igazolás

-a középiskolai vagy felsőfokú tanulmányokat folytatók esetében iskolalátogatási igazolás

 A kérelmek elbírálására az Ügyrendi és Szociális Bizottság jogosult.

A kérelmek benyújtási határideje 2016. augusztus 10.

 

Tiszajenő, 2016-07-27.

 

                                                                                                Puskás Béla

                                                                                                polgármester


ÉRTESÍTÉS

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük, hogy településünkön a SZEMP Air Kft szúnyoggyérítést végez :

2016.augusztus 02. /kedd/napján késő esti órákban FÖLDI KÉMIAI IRTÁST

rossz idő esetén: augusztus 03.- augusztus 04.

Felhasználásra kerülő vegyszer: Coratrin az engedélyezett dózisban

A vegyszer emberre és melegvérű állatokra veszélytelen!

A vegyszer MÉHEKRE VESZÉLYES!


FELHÍVÁS

 Tisztelt  ebtartók!

 Tiszajenő község  közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve

 2016. július 10  – 2016. augusztus 10. között eb-összeírásra kerül sor.

Az összeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az adatlapot  eljuttatjuk Önökhöz,  vagy letölthető a  www.tiszajeno.hu oldalról is ( Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok).

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán kérhető ( 56-434-550).

 Az összeírással kapcsolatos adatszolgáltatás valamennyi eb tulajdonosa számára   2016. augusztus  10-ig kötelezően teljesítendő!

 A  kitöltött adatlapokat  a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal címére ( 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.)  postai úton  vagy személyesen a Hivatal folyosóján, illetve a helyi ABC üzletekben ( COOP-Üzlet, Familia ABC, Erzsike ABC) elhelyezett gyűjtőládákba leadva  lehet eljuttatni.

 

FELHÍVOM A FIGYELMET FENTI  ADATSZOLGÁLTATÁSI  HATÁRIDŐ PONTOS BETARTÁSÁRA!

 

Felhívom  a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy az összeírás során történő adatszolgáltatás elmulasztása - az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet  alapján -   állatvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

 

Tiszajenő, 2016. július 4.

                                                                                            Gyapjasné Sepsi Erzsébet

                                                                                                         jegyző


FIGYELEM

KÖNYVTÁR  NYÁRI  NYITVATARTÁSA

Június 16-tól  -  Augusztus 0 2-ig  ZÁRVA!

Augusztusban :   Keddi napokon:  13:00 -18:00

                                                Csütörtöki napokon: 9:00 - 14:001 | 2 | 3